ساعت کاری 10:00-20:00

ارومیه خیام جنوبی مجتمع خیام

09334433353

change

تغییر تاریخ آزمون C++

قابل توجه دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون دوره مقدماتی سی پلاس پلاس، به دلیل عدم تکمیل ظرفیت آزمون، تاریخ آزمون به  روز شنبه مورخ 1398/01/17 راس ساعت 10:30 تغییر یافت .

با تشکر – شرکت مهندسی هیوا وب