ساعت کاری 10:00-20:00

ارومیه خیام جنوبی مجتمع خیام

09334433353

اپلیکیشن اندروید شهرک های صنعتی
اپلیکیشن اندروید شهرک های صنعتی

اپلیکیشن اندروید شهرک های صنعتی

طراحی شده با تکنولوژی های :
Java
Android Studio
XML